Interpellatie gemeenteraad 28 april 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Wat is de toekomst van het EPN na de inbraak in zaal Sapiens?

Het EPN (espace public numérique) in de Merinosstraat is het slachtoffer geworden van een inbraak. Al het informaticamateriaal werd er gestolen. Het EPN stelde 25 computers gratis ter beschikking van de bevolking, begeleiders hielpen de mensen met hun vaak eerste stapjes op de computer: leren mailen , surfen enzovoort. Dit prachtige initiatief om de digitale kloof te dichten valt door de inbraak nu in het water.

Mijn vragen zijn:

  • Was de Sapienszaal, volgepakt met computermateriaal, voldoende beveiligd om inbraken te vermijden? Indien niet, zal dit dan in de toekomst wel het geval zijn?
  • Zal de gemeente het EPN helpen om haar activiteiten terug te kunnen opnemen en de gebruikers weer te laten genieten van dit iniatief om de digitale kloof tussen kansrijken en kansarmen te dichten?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!