Interpellatie gemeenteraad 24 februari 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Waar blijft het beloofde mobiliteitsplan voor de Noordwijk?

Vorige gemeenteraad werd de aanstelling van een studiebureau aangekondigd die de projecten openbare ruimte van het lopende wijkcontract moet vorm geven. In het pcgo van het wijkcontract vroeg ik of en hoe deze projecten gingen stroken met de aangekondigde realisatie van het mobiliteitsplan.

Ik moest helaas vaststellen dat we met de realisatie van dit mobiliteitsplan nog nergens staan en dit ondanks de beloftes van de bevoegde schepen. Ik vraag u dus opnieuw het mobiliteitsplan daadwerkelijk te realiseren en dit in samenspraak met het in het kader van het wijkcontract aangestelde studiebureau. Op die manier kan de gemeente een coherent en omvattend plan uitwerken voor de mobiliteit en de openbare ruimte in de Noordwijk.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!