Ook meemoeders in de VGC-administratie krijgen voortaan ouderschapsverlof. Bovendien krijgen ook alle ouders adoptieverlof, ongeacht de leeftijd van het geadopteerde kind. Dat heeft het College van de Vlaamse Gemeenschapcommissie vandaag beslist op voorstel van Bruno De Lille, collegelid bevoegd voor Ambtenarenzaken.

Verlof voor meemoeders

Meemoeders krijgen bij de bevalling van de biologische moeder met wie zij samenwonen voortaan een omstandigheidsverlof van 10 dagen. De eerste drie werkdagen behoudt men het volledige loon, de resterende 7 dagen heeft men recht op 82% van het brutoloon. Op dit ogenblik gold dat enkel nog maar voor kersverse vaders. “Voor mij gaat het om een logische en rechtvaardige beslissing. Elke ouder verdient het immers om de eerste levensdagen van zijn kind van dichtbij mee te maken. Als werkgever moet je hen die kans bieden. Medewerkers vragen om bij zo’n belangrijk moment verlof op te nemen, is bijzonder ongelukkig”, aldus Bruno De Lille, collegelid bevoegd voor Ambtenarenzaken.

Adoptieverlof ongeacht leeftijd kind

Daarnaast besliste het College ook om de leeftijdgrens voor het adoptieverlof te schrappen. Elke ambtenaar heeft nu recht op zes weken adoptieverlof, ongeacht de leeftijd van het geadopteerde kind. Tot nu toe kreeg men slechts 4 weken voor een kind tussen 3 en 10 jaar. Voor kinderen ouder dan 10 was er zelfs geen adoptieverlof voorzien.

VGC als warme en eigentijdse werkgever

Bruno De Lille licht toe waarom hij zulke maatregelen heeft voorgesteld: “Met de Vlaamse Gemeenschapscommissie moeten we ons opstellen als een warme en eigentijdse werkgever. Alleen wanneer de publieke sector het goede voorbeeld geeft, zullen private werkgevers volgen. Wanneer onze ambtenaren zich goed in hun vel voelen, worden de Brusselaars daar bovendien alleen maar beter van.”