Persbericht Groen!

Het Brussels onderwijs kampt met een ernstig capaciteitstekort maar de Vlaamse Minister van onderwijs Pascal Smet, die ook bevoegd is voor Brussel en gelijke kansen, wil niet bijdragen aan de capaciteitsuitbreiding in het Nederlandstalige onderwijs. Vlaanderen ontloopt daarmee zijn verantwoordelijkheid. Dit werd vandaag pijnlijk duidelijk in een debat in het Vlaams Parlement over het plaatsgebrek in de Nederlandstalige scholen in Brussel.

“We zijn zwaar ontgoocheld in het antwoord van de Minister” zegt Elisabeth Meuleman (Vlaams Parlementslid). Brussel kent een sterke demografische groei, er worden steeds meer kinderen geboren. Al deze Brusselse kinderen hebben recht op onderwijs. Momenteel voorziet de Vlaamse overheid in 20% van het onderwijs in Brussel. Indien Vlaanderen dit aandeel wil behouden, zullen we 3000 extra plaatsen voor onze rekening moeten nemen. Minister Smet vindt dit niet haalbaar en legt de verantwoordelijkheid bij de Franse gemeenschap. De draagkracht van het Nederlandstalig onderwijs is bereikt, stelt Smet, we kunnen geen kwaliteit aanhouden door de vele anderstalige kinderen.

“Vlaanderen heeft verwachtingen van Brussel” zegt Elke Van den Brandt, Brussels parlementslid. “Vlamingen pendelen dagelijks met meer dan een kwart miljoen naar de hoofdstad om er te werken, te winkelen, zich te ontspannen, en gebruik te maken van Brusselse diensten, en dat alles liefst in het Nederlands. Maar op het moment dat er geïnvesteerd moet worden in het Brussels onderwijs geeft Vlaanderen niet thuis. Het Brussels onderwijs kampt met een ernstig capaciteitstekort, maar de Vlaamse Minister van onderwijs Pascal Smet, die ook bevoegd is voor Brussel en gelijke kansen, wil niet bijdragen aan de uitbreiding van de scholen. Plots is Brussel ver weg en Franstalig. Deze houding is hypocriet.”

“Vlaanderen en België verdienen een hoofdstad waarbij we alles op alles zetten voor een kwaliteitsvol onderwijs voor alle kinderen. We kunnen niet op de ene dag klagen dat er een veiligheidsprobleem is, dat er torenhoge jeugdwerkloosheid is, dat de jongeren onvoldoende voorbereid zijn op de arbeidsmarkt en de andere dag zeggen dat je niet wil investeren in het onderwijs. Dat is kortzichtig, dat is cynisch. Vlaanderen mag Brussel en de Brusselse kinderen niet opgeven, en moet zijn verantwoordelijkheid opnemen,” besluit Meuleman.

Morgen vindt in het Vlaams Parlement een gedachtewisseling plaats met de commissies onderwijs van het Vlaams en Brusselse parlement over het onderwijs in Brussel. We rekenen er op dat de parlementsleden er met vernieuwde ambitie zullen vechten voor Brussel en de deur niet kortzichtig nog verder zullen sluiten.

Contact:
Elke Van den Brandt
Parlementslid Groen!
Brussels Hoofdstedelijk Parlement