Op 25 februari maakte VGC-collegelid voor Cultuur Bruno De Lille (Groen!) de subsidies kunsten 2010 bekend. De Lille: “Er werd een evenwichtige oefening gemaakt die het Brusselse kunstenlandschap ten goede zal komen en die het midden houdt tussen continuïteit en vernieuwing. Het resultaat: de Brusselaar een breed en gezond kunstaanbod garanderen, waarbij geen enkele sector bevoorrecht of benadeeld wordt.”

Continuïteit en eigen accenten

Elk jaar formuleert de werkgroep kunsten in samenwerking met de VGC-administratie een advies over de subsidieaanvragen voor Vlaams-Brusselse kunstenpodia, verenigingen en kunstprojecten. Dit gaat van gevestigde namen tot kleinere initatieven van artistiek belang in het Brusselse.

Dit jaar was niet anders. Zelfs in de moeilijke budgettaire context heeft de Kunstensector een verhoging gekregen, zij het beperkt. Hiermee benadrukt Staatssecretaris De Lille zijn appreciatie voor de kunstensector en het belang ervan voor een stad als Brussel. Doordat de beleidsnota voor de kunstensector nog niet is voorgesteld, volgde De Lille grotendeels het advies van de werkgroep, om zo continuïteit te garanderen.

Extra duwtje in de rug voor Sarma en ZOO

Sommige (kleinere) organisaties gaf hij een extra duwtje in de rug. Zo kreeg de vzw Sarma een aanzienlijke verhoging. Enerzijds omdat de VGC hier als structurele partner het verschil kan maken, anderzijds omwille van hun bredere focus: zij bieden nu ook dramaturgische ondersteuning en omkadering van kunstenaars actief bij WorkSpaceBrussels. Ook vzw ZOO krijgt een kleine verhoging waarmee het gezelschap, na het wegvallen van structurele subsidies van de Vlaamse Gemeenschap, met VGC-middelen nieuwe kansen krijgt om hun werking verder uit te bouwen.

Het belang van Brusselwerking

Slechts in enkele uitzonderlijke gevallen wijkt VGC-collegelid De Lille af van de voorliggende adviezen en laat hij volop het belang van de Brusselwerking binnen de organisaties spelen.

Zo is er voor vzw Argos een vermindering van hun subsidiebedrag t.o.v. 2009 naar analogie van het advies van de werkgroep (2010: 20,000 €). Staatssecretaris De Lille is overtuigd van hun onmisbare functie in het Vlaamse landschap maar denkt dat hun werk een heroriëntering nodig heeft binnen de Brusselse context. Ultima Vez daarentegen werd ondanks een negatief advies opgepikt en ontvangt een subsidie van 15.000 € omwille van hun meerwaarde in het Brusselse kunstenlandschap en hun belang binnen de verschillende dansgezelschappen.

Nieuwe beleidsnota Cultuur in april

In totaal wordt 1,353,500 € subsidies toegekend. 52 dossiers werden ingediend, waarvan aan 41 een positief gevolg werd gegeven. In april wordt de beleidsnota Cultuur voorgesteld voor de komende jaren en zullen er nieuwe accenten worden gelegd binnen het Kunstenbeleid in Brussel.