Interpellatie gemeenteraad 24 februari 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Verkeersovertredingen in Sint-Joost, een fait divers?

Overdreven snelheid, onaangepast rijgedrag, niet respecteren van verkeerslichten en verkeersborden en parkeren waar het niet mag behoren tot de grootste ergernissen bij de bevolking. Net als ik hebben vele inwoners van Sint-Joost de indruk dat inbreuken op het verkeerswetboek onbestraft blijven.

Kan u me daarom de laatste beschikbare jaarcijfers geven over het aantal uitgeschreven pv’s op het grondgebied van Sint-Joost betreffende :

  • parkeren waar het niet toegelaten is
  • negeren van rood licht of verkeersborden
  • overdreven snelheid
  • dronkenschap of drugsgebruik achter het stuur

Kan u me ook cijfers geven over het aantal snelheids- en alcoholcontroles in Sint-Joost?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!