Interpellatie gemeenteraad 27 januari 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Leven in de Warmoesstraat = Leven op een tijdbom ?!

Honderd vijftig bewoners rond de Warmoesstraat moesten zondagavond 10 januari in allerijl geëvacueerd worden na het zoveelste gaslek in hun straat. De indringende gasgeur was tot aan het gemeentehuis te ruiken. De bewoners zijn erg ongerust. Ze vrezen op een tikkende bom te zitten. In tien jaar tijd is het immers al het vijfde gaslek in de Warmoesstraat. Tien jaar terug viel zoals iedereen weet een dode bij een hevige gasexplosie.

De burgemeester nam die zondagavond de juiste beslissing door de bewoners te evacueren maar het mag duidelijk zijn dat er een structureel probleem is met deze gasleiding.

Ik vraag dus met aandrang om de bevoegde instanties op te dragen om de oorzaken van het lek te vinden, de gasleiding te vervangen en niet telkens weer een gat te graven, het lek te herstellen en er nadien weer wat asfalt op te gooien.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!