Interpellatie gemeenteraad 27 januari 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Krijgen de bewoners hun zaal Sapiens terug?

In het wijkcontract Houwaert-Bossuet vroegen de bewoners om een polyvalente zaal midden in de wijk. Dit project werd opgenomen in het wijkcontract en de gemeente kocht de zaal Sapiens. Helaas werd op het laatste moment beslist om de zaal niet aan de bewoners toe te wijzen maar wel aan centre multimedia van de Franse gemeenschap.

Ik heb nu echter uit goede bron vernomen dat het centre multimedia binnen enkele maanden zal verhuizen naar de atelier de la dolce vita in de Liefdadigheidstraat.

  • Kan u dit nieuws bevestigen?
  • Betekent dit dat de zaal Sapiens eindelijk haar functie van polyvalente ruimte voor bewoners van de wijk zal krijgen? Kan u beloven dat de zaal niet opnieuw zal toegewezen worden aan derden?
  • Hoe zal de gemeente deze zaal (en andere gemeentelijke zalen) beheren? In dat verband was het voorstel dat de heer Bertholomé in het Pcgo (cldi) formuleerde een goed voorstel. Mr. Bertholomé stelde immers voor om binnen de gemeentelijke administratie een verantwoordelijke aan te stellen voor het beheer van de gemeentelijke infrastructuur.

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!