Vandaag, 16 maart, wijdt Le Soir een artikel aan het IRIS2-plan dat momenteel wordt besproken onder de Brusselse Regeringsleden. Het plan, van de hand van Bruno De Lille, Staatssecretaris voor mobiliteit, is het mobiliteitsplan voor het Brussels Gewest voor de komende jaren. De doelstelling: van Brussel een aangename stad om te leven en te werken maken. Hoe dat precies gerealiseerd moet worden, ligt vervat in het document dat nu besproken wordt.

Dat het Brussels Gewest zucht onder de mobiliteitsproblemen, hoeft geen betoog. Fileproblemen van 6 tot 10 uur ’s morgens, te veel fijn stof, bussen en trams die vast zitten in het verkeer,… Om die problemen aan te pakken, werkt Bruno De Lille aan een geüpdate IRIS2-plan. Dit zal een aangepaste versie van het IRIS2-plan dat in eerste lezing werd goedgekeurd door de vorige Regering zijn maar wordt nu aangepast aan de resultaten van het openbaar onderzoek en het Regeerakkoord 2009-2014.

De Lille: “Het nieuwe IRIS2-plan moet een antwoord bieden op de mobiliteitsproblemen van ons Gewest. De Brusselaars hebben recht op een stad waar het aangenaam leven en werken is. Een stad die economisch sterk staat, waar levenskwaliteit voorop staat. Met meer van hetzelfde kunnen we die doelstellingen niet realiseren.”

Daarom werkt Staatssecretaris De Lille de komende weken samen met de andere leden van de Regering aan een gedragen en realistisch plan. De Lille heeft er vertrouwen in: “Het plan zal uiteraard een aantal nieuwe pistes bevatten, althans voor Brussel. Andere Europese steden geven vandaag al het goede voorbeeld, denk maar aan Kopenhagen, Stockholm, Bordeaux of Parijs. Maatregelen die hun positieve effect al hebben bewezen in andere grootsteden, verdienen ook een kans in ons Gewest.”