Interpellatie gemeenteraad 27 januari 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Hoe heet sint-joost nieuwe inwoners welkom?

Ik werd vandaag gecontacteerd door een verontruste inwoner van de nieuwe GOMB-appartementen (SDRB) aan de F. Delhayesquare. De gemeente heeft immers een vreemde manier om de 58 nieuwe gezinnen welkom te heten:

  • De kleine criminaliteit lijkt getolereerd te worden. Via de garage zijn er in het gebouw al enkele fietsen gestolen, is er graffiti gespoten op het gebouw en zijn er reeds twee containers met afval in brand gestoken (de laatste gisteren nog!). Het feit dat er geen verlichting is maakt het voor kleine boefjes natuurlijk aantrekkelijker.
  • De verlichting in de straat moet dus dringend hersteld worden om het onveiligheidsgevoel weg te nemen.
  • Er staan voortdurend auto’s geparkeerd terwijl dit één van de weinige autovrije straten van St-Joost is. Ze staan zelfs over de beplanting langs het park en voor de toegangs-deuren. Rolstoelgebruikers en mensen met kinderkoetsen kunnen haast niet meer passeren. Paaltjes en signalisatie zijn nu dus bijzonder dringend!
  • Het speelpleintje op de square ligt er vervallen bij en vraagt dringend om renovatie, met ook best wat speeltuigen voor de allerkleinsten. De parkwachters zullen deze nood bevestigen. Gezien het nut en het vele gebruik ervan door de lokale jeugd, zou de gemeente dit alles moeten onderhouden. Spelende kinderen brengt ook ouders bij elkaar en is dus essentieel wanneer het over integratie gaat!
  • Ik wil tenslotte verwijzen naar mijn vorige interpellatie over de 4-septemberdagenlaan en de beloofde afwerking van de ‘coulée verte’ tussen Steurs en het Jazzstation. Het is noodzakelijk om de nieuwe bewoners hierover te informeren.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!