Persbericht Groen!

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Anderlecht, Molenbeek en Laken vraagt Groen! dat de 6 Brusselse politiezonechefs, de parketmagistraten, de Brusselse Minister-president en de federale ministers van justitie en van binnenlandse zaken in urgentie bijeenkomen om een gecoördineerd actieplan op te stellen tegen (jeugd)bendes in Kuregem, Molenbeek en Laken.

Het is onaanvaardbaar dat jongeren die wijken terroriseren, worden opgepakt en na één dag weer vrolijk rondlopen en hun activiteiten kunnen verderzetten.

“Een ‘laisser faire, laisser passer’ beleid zal de problemen niet oplossen. ‘No go zones’ in de buurt van het Zuidstation waar 3 politiezones en 4 gemeenten bijeenkomen zullen niet zomaar verdwijnen door goede intenties”, aldus Annemie Maes, Groen! parlementslid en politieraadslid in Brussel.

Groen! pleit resoluut voor één politiebeleid in heel Brussel en beter overleg tussen politie en parket.

Contact:
Annemie Maes
Fractieleider Groen!
Brussels Hoofdstedelijk Parlement