Interpellatie gemeenteraad 27 januari 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Gésù-Klooster moet in afwachting van reconversie tijdelijke functie krijgen

Actiegroep Arau (Atelier de Recherche et d’Actions Urbaines) en Inter-Environnement dienden immers samen met een bewoner van de Koningsstraat bezwaar in bij de Raad van State tegen het verlenen van een bouwvergunning voor de reconversie van het Gesu-klooster in een luxehotel. De Raad van State zal tenminste twee à drie jaar nodig hebben om te beslissen over de zaak en zolang wordt er niet verbouwd. Nu de bouwplannen voor enkele jaren worden opgeborgen moeten we ons bezinnen over een tijdelijke functie voor de site.

Het gebouw dat in heel goede staat verkeert ondertussen leeg laten staan is ondenkbaar en onethisch.

Het klooster deed tot de verkoop aan een Zwitsere vastgoedmakelaar dienst als rusthuis voor missionarissen. Een van de kloostergebouwen bevat een grote keuken, gemeenschappelijke ruimtes en tientallen kamers met sanitair en kan dus momenteel perfect onderdak bieden aan mensen die een dak boven hun hoofd nodig hebben. Dit bewezen ook de krakers die tot hun uitzetting in 2007 in het gebouw leefden.

Mogelijke oplossingen:

  • De kamers ter beschikking stellen van het winterplan van de SAMU-social betekent dat het tekort aan plaatsen voor de opvang van dalozen in één klap wordt opgelost. Na de winter kunnen de vrijgekomen plaatsen eventueel worden aangeboden aan Fedasil voor de opvang van kandidaat-vluchelingen.
  • Een andere mogelijkheid is het onderbrengen van tijdelijke transitwoningen voor HBM in afwachting van het opknappen van HBM-woningen.
  • Ondertussen kan de aanpalende Gesu-kerk verder worden gebruikt als culturele ruimte in samenwerking met de Botanique.

Groen ! en Ecolo Sint-Joost vragen dat de burgemeester aan tafel gaat zitten met de Zwitserse eigenaar om een oplossing uit te dokteren voor een tijdelijke invulling van de gebouwen.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!