Persbericht Groen!

Naar aanleiding van de begrotingsbespreking voor het jaar 2010 maakte Alain Beeckmans (Groen!), gemeenteraadslid van Ganshoren, bekend dat hij vernomen had dat de gewestelijke voogdij de subsidies voor het driejaarlijks investeringsplan geschrapt heeft. Burgemeester Carthé bevestigde dit verlies.

Deze subsidies laten aan een gemeente toe buitengewone infrastructuurwerken te doen met gewestelijke financiële hulp. In dit geval ging het om de heraanleg van een gedeelte van de Van Overbekelaan, in het kader van het driejaarlijks investeringplan 2007-2009.

Alain Beeckmans maakte bekend dat het dossier zeer laat werd ingediend, telkens omwille van keuzes van het schepencollege:

  • het oorspronkelijke project, de heraanleg van het kruispunt Peereboomlaan/ Van Overbekelaan werd afgevoerd, waardoor alle studies en procedures van nul dienden te beginnen.
  • het schepencollege verkoos het openbaar onderzoek uit te stellen, met de gewestelijke verkiezingen in juni 2009 in aantocht.

Daardoor werd het uiteindelijke dossier pas op het uiterste nippertje ingediend, waardoor men te laat was om enkele minieme dossierfoutjes te herstellen.

Gevolg: een weigering door de voogdij.

Alain Beeckmans betreurt de onprofessionele aanpak van het schepencollege. Vooral het uitstellen van een openbaar onderzoek uit schrik om in de aanloop naar de verkiezingen eventueel negatief in de pers te komen en wat stemmen te verliezen, doet vragen rijzen. Dit bevestigt het cliché dat de tijdshorizon van de modale politicus niet verder reikt dan de volgende verkiezingen.

8 FEB 2010

Contact:

Alain Beeckmans
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
Ganshoren