Interpellatie gemeenteraad 27 januari 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Gaat Sint-Joost in 2010-2014 een nieuw wijkcontract aan?

Sint-Joost heeft de mogelijkheid om gedurende de periode 2010-2014 een nieuwe wijkcontract aan te gaan. Is de gemeente ingegaan op dit aanbod? De buurt rond de Leuvensesteenweg is bijvoorbeeld een logische keuze voor een nieuw wijkcontract.

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!