Interpellatie gemeenteraad 26 augustus 2013 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Zwitserse luchtkastelen: de toekomst van de Gésusite in het ongewisse. – Bâtir des châteaux en…Suisse: le projet Gésu dans les limbes.

In juli maakten Ecolo-Groen Sint-Joost en Groen Brugge bekend dat de Zwitserse eigenaars van het Gésuklooster en van de Weylerkazerne in Brugge niet de luxehoteluitbaters waren voor wie ze zich uitgaven maar wel ordinaire vastgoedspeculanten zijn die enkel geïnteresseerd zijn om hun eigendommen met veel meerwaarde te verkopen. Een van de technieken om meerwaarde te creëren is het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning.

In Sint-Joost belooft de eigenaar van de site sinds de uitspraak van de Raad van State in 2010 een nieuw dossier in te dienen. Ondertussen is de Zwitserse eigenaar in vereffening en is hun Belgische partner na een juridisch dispuut bankroet gegaan.

Ecolo-Groen Sint-Joost-ten-Node vraagt naar het voorbeeld van de stad Brugge om de onteigening van de site. De gebouwen moeten een nuttige invulling krijgen voor de gemeenschap. De woningnood in het Brussels gewest is enorm.

Waarom voor Gésu niet met de gemeente en het Brussels Gewest ijveren voor een gemengde woonproject met middenklasse-woningen, sociale woningen, handel, horeca en een culturele functie?. In afwachting moeten de leefomstandigheden van de huidige bewoners van het Gésuklooster worden verbeterd en moet voor er werken van start gaan worden begonnen met een begeleiding naar een nieuwe woning.

Mijn vragen:

  • Heeft de gemeente nog iets vernomen van de plannen van de eigenaars?
  • Welke stappen gaat de gemeente ondernemen? Behoort een onteigening naar het voorbeeld van de stad Brussel tot de mogelijkheden? Ziet de gemeente alternatieven?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen