Naar aanleiding van de recente berichtgeving over de snelheidsboetes in Brussel, pleit Brussels staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille (Groen!) voor meer personeel bij het Brusselse parket, een gemakkelijkere, effectievere opvolging van de overtredingen, en een betere samenwerking tussen alle partijen betrokken bij de verkeersveiligheid. Maatregelen die ook deel uitmaken van het nieuwe actieplan voor de verkeersveiligheid 2011-2020. Tegelijk wijst De Lille erop dat ook sensibilisering en infrastructuur de verkeersveiligheid gevoelig verhogen, én dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wel degelijk al enorme inspanningen geleverd heeft en dat ook in de toekomst zal blijven doen.

Zone 30: positief voor de verkeersveiligheid

De Lille: “Overdreven snelheid is een van de voornaamste oorzaken van ongevallen. Het invoeren van een zone 30, zoals bijvoorbeeld de Stad Brussel dat heeft gedaan, zal zeker bijdragen tot een veiligere openbare ruimte en is en blijft dus een positieve maatregel. Tegelijk moet zo’n zone 30 natuurlijk ook werken en dat vraagt inspanningen. Ik denk hierbij aan promotie en communicatie, aan controle, en aan een aangepaste infrastructuur die het onmogelijk maakt te hard te rijden.”

Actieplan 2011-2020: meer personeel, eenvoudigere procedures

De Lille bevestigt dat er een probleem is in de controle-sanctieketen. Daarom pleit zijn actieplan verkeersveiligheid 2011-2020, naast acties op het vlak van infrastructuur en sensibilisering, o.a. voor meer personeel bij de politiezones, het parket, en de politierechtbank. Daarnaast zal hij er bij het federale niveau op aandringen de gerechtelijke procedures drastisch te vereenvoudigen en te automatiseren, zoals onmiddellijke inningen of alternatieve straffen. Op die manier daalt de werklast bij het parket.

De Lille: “De politie levert grote inspanningen: sinds 2003 werden er in het Brussels Gewest ongeveer 100 keer meer snelheidscontroles en 10 keer meer alcoholcontroles uitgevoerd (i.v.m. 2009). Ook de opvolging van de inbreuken is sterk verbeterd. Tegelijk weten we dat we nog een lange weg te gaan hebben, ook op het vlak van controle en bestraffing, en op het vlak van samenwerking. Daarom komt er ook een nieuwe Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid, dat samen met alle spelers werd opgesteld, en focust op drie pijlers: aanpassingen van de infrastructuur, controle-sanctie en communicatie-educatie, om het aantal verkeersslachtoffers in het Brussels Gewest drastisch te verminderen.”

De Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid vindt plaats op 3 mei 2011.