Te voet gaan is voor korte afstanden vaak sneller dan met de wagen.

De Brusselaar legt heel wat korte trajecten af. Toch wordt stappen nog te weinig gezien als een volwaardige manier van ons verplaatsen. Met een pocketwandelatlas, een app en overzichtelijke voetgangerskaarten op bushokjes wil het Brussels Gewest hier graag verandering in brengen.

‘Be walking.be.brussels’, een initiatief uitgewerkt door de vzw Trage Wegen werd woensdag 30 augustus voorgesteld in Jette. De keuze voor Jette is geen toeval. De gemeente werkt al langer aan een volwaardig voetgangersbeleid en plaatste bvb recent een dertigtal banken in de openbare ruimte om stappers toe te laten even op adem te komen. Vanaf nu vind je op de achterkant van de Jetse bushokjes een plannetje dat alle bestemmingen weergeeft die je te voet binnen een tijdspanne van 8 minuten kan bereiken.