Interpellatie gemeenteraad 30 mei 2012 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Waar is het geld van de parkeerretributies naartoe? – Ou est passé l’argent des redevances park-mètres?

Tijdens de voorstelling van de rekeningen 2010 op de gemeenteraad van februari bleek dat slechts 150.000€ van de ingeschreven 1.000.000€ aan parkeerretributies door de firma Rauwers (door de gemeente aangesteld om het parkeergeld te innen) werden geïnd voor de gemeente. Het jaar voordien toen de hele gemeente nog niet werd voorzien van parkeermeters werd er 375.312€ van de verwachtte 660.000€ geïnd.

Hoewel er dus meer parkeermeters waren in 2010 dan in 2009 zijn er minder parkeerretributies geïnd. In de begroting 2012 is echter wederom 1.000.000€ aan inkomsten voorzien.

Mijn vragen:

  • Waarom is het geïnde bedrag in 2010 zo laag (lager dan in 2009) terwijl er net meer parkeermeters zijn geïnstalleerd?
  • Hoe komt het dat in zowel 2009 als 2010 het verwachte bedrag overigens lang niet werd gehaald?
  • Welk bedrag aan parkeerretributies werd er in 2011 binnengehaald?
  • Heeft de gemeente stappen ondernomen tegen de firma Rauwers ?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen