Interpellatie gemeenteraad 26 augustus 2013 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Waar gaat de nieuwe Nouvelle Ecole naartoe? – Ou se trouvera la nouvelle Nouvelle Ecole?

Op een vergadering van het wijkcontract As-Leuven verklaarde de heer burgemeester bij de presentatie van het project op de gronden van de huidige Nouvelle Ecole dat de school spoedig zou verhuizen. Er werd toentertijd niet aangegeven waar naartoe en wanneer de school zou verhuizen. In de begroting van de Franse Gemeenschap is deze legislatuur (tot 2014) enkel geld voorzien voor de uitbreiding van de Delclefschool. Voor de nieuwe legislatuur van start gaat (en wellicht niet voor 2015) zal er geen extra geld beschikbaar zijn.

Mijn vragen:

  • Kan de gemeenteraad worden ingelicht over waar de school naartoe zal trekken en wanneer? Zal er eerst voor een voorlopige behuizing worden gezorgd of gaat men meteen voor nieuwbouw of renovatie?
  • Welk budget wordt er voorzien? Is er reeds een dossier ingediend bij de Franse gemeenschap?
  • Waarom worden de oude plannen (nota bene van voormalige schepen van onderwijs Emir KIR in 2001) voor een nieuwe school op de huidige locatie (bovenop een vernieuwde ondergrondse sportzaal) in de vuilbak gegooid? De huidige lokalen voldoen zeker en vast niet meer maar de locatie blijft met zijn centrale ligging interessant voor een school.
  • Wat zal er gebeuren met de huidige locatie van de school? Er is sprake van een toekomstige handelszaak aan de kant van het Sint-Joostplein? Wat betekent dit alles voor de toekomst van de Peristylezaal en voor het achterliggende terrein waar de klascontainers momenteel op staan?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen