Op vrijdag 12 november keurde het Brusselse Parlement de Villo!-ordonnantie goed. Deze ordonnantie vormt het wettelijke kader voor het Villo!-contract met concessiehouder JC Decaux. Staatssecretaris De Lille: “Nu is ook de wettelijke basis voor Villo! in orde en kunnen we de uitbreiding van het systeem beginnen voorbereiden.”

Wettelijke basis voor Villo!, met terugwerkende kracht

Ter herinnering: in 2008 besliste de vorige Brusselse regering een concessieovereenkomst af te sluiten voor een openbaar fietsverhuursysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze werd toegeweze naan JC Decaux. Nadat protest tegen het systeem werd aangetekend, stelde de Raad van State een probleem vast: het Gewest had namelijk geen wettelijk kader gecreëerd om dit soort concessies te mogen afsluiten.

Daarom maakte Staatssecretaris voor Mobiliteit De Lille snel werk van een ordonnantie. Die zorgt ervoor dat het Gewest een concessie mag afsluiten om een deelfietsensysteem te laten organiseren. Tijdens de opmaak van de ordonnantie vroeg het Gewest aan de Raad van State of dat kon met terugwerkende kracht zodat ook de Villo!-concessie onder de ordonnantie zou vallen. De Raad van State tekende daar geen bezwaar tegen aan. De ordonnantie werd op vrijdag 12 november tijdens een plenaire zitting in het Brussels Parlement gestemd.

De Lille: “Ik ben tevreden dat de ordonnantie werd gestemd en dat we nu het Villo!-systeem verder kunnen uitbouwen. Door voor een concessie te kiezen, heeft het Gewest gekozen voor een toegankelijk systeem waarbij de prijs voor de gebruikers wordt gedrukt. De gebruikscijfers van Villo! bewijzen dat dit werkt. Nu ook de wettelijke basis geregeld is, kunnen we starten met de voorbereiding van de tweede fase. Ik zou namelijk graag zo snel mogelijk Villo!-fietsen over heel het Gewest zien rondrijden.”

Tijdens de tweede fase zouden ook de gemeenten die nu nog geen Villo!-fietsen aanbieden aan het systeem kunnen deelnemen zodat er op termijn 5000 deelfietsen ter beschikking van de Brusselaars staan.