Persbericht Groen

Bij de start van het politieke werkjaar geeft Groen fractieleidster Annemie Maes aan blij te zijn dat het College, in tegenstelling tot de gewestregering, haar beleid komt toelichten. Jammer genoeg houdt het goede nieuws daar op.

Annemie Maes: “De beleidsverklaring van het College is maar een mager beestje. Nochtans vertrekt men vanuit de juiste analyse: de bevolkingstoename, de armoedeproblematiek en de precaire situatie van jongeren en kinderen in Brussel is zorgwekkend. Alleen lees ik bitter weinig concrete acties hoe de VGC hier een antwoord op zal bieden.

Onze stad staat onder druk, ook na de terroristische aanslagen die Brussel hebben geteisterd. Onze culturele instellingen en de toeristische sector kreunen onder de gevolgen. De polarisatie in onze stad neemt toe en onze jongeren zijn daarin kwetsbaar. Nu meer dan ooit is het nodig voluit te investeren in onze Brusselse ketjes. Een derde van de Brusselse bevolking is vandaag jonger dan 20 jaar. Investeren in deze groep is investeren in onze toekomst. Alleen zien we weinig concrete plannen voor bijkomende scholen, kinderopvang of zorg in deze beleidsverklaring.

In het bijzonder m.b.t. kinderopvang trekt Groen aan de alarmbel: het aanbod is vandaag compleet ontoereikend in Brussel. Daarom pleit Groen voor een ‘Staten Generaal van de Kinderopvang’, met alle betrokken niveau’s en ministers en over de grenzen van meerderheid en oppositie heen om dit dringend aan te pakken.

Het ontbreken van een duidelijke visie rond cultuurbeleid is eveneens onbegrijpelijk. “De bekendmaking van de meerjarige werkingssubsidies vanuit Vlaanderen was desastreus voor een aantal Brusselse cultuurinstellingen. Het is vandaag onduidelijk of de werkingssubsidie vanuit de VGC hier een verschil kan maken. Nochtans is dit voor sommigen het verschil tussen voortwerken of kopje onder gaan. Ook bij cultuur is de samenwerking over de taal en gewestgrenzen heen compleet afwezig in deze beleidsnota, een gemiste kans.” zegt Maes nog.

Contact:

Annemie Maes
Fractieleider Groen VGC
Brussels Hoofdstedelijk Parlement