Brussels Staatssecretaris De Lille, binnen de VGC bevoegd voor Cultuur, laat vandaag, 18 november, weten dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie de kaap van de 500 ondersteunde sociaal-culturele verenigingen heeft overschreden. Ondanks de budgettair moeilijke context, kan het sociaal-culturele verenigingsleven in het Brusselse ook op meer ondersteuning rekenen: op twee jaar tijd steeg het budget met bijna twaalf procent.

Lokale verenigingen: spectaculaire groei in Brussel

Alle lokale Nederlandstalige verenigingen kunnen een werkingssubsidie aanvragen bij de VGC. Terwijl in 2008 401 aanvragen binnenliepen, is dat aantal intussen spectaculair gestegen: zopas werd de kaap van de 500ste ondersteunde vereniging met succes genomen. Een bewijs dat het actieve ondersteuningsbeleid van Staatssecretaris De Lille zijn vruchten afwerpt.

De Lille: “Deze verenigingen weerspiegelen het bruisende en diverse karakter van ons gewest. Er zijn sociaal-culturele verenigingen, verenigingen voor amateurkunsten, verenigingen voor senioren en migrantenverenigingen. Zij brengen mensen in Brussel samen, laten hen meegenieten van het uitgebreide vrijetijdsaanbod in hun buurt, en geven hun buurt ook een eigen identiteit, binnen de smeltkroes die Brussel is.”

Extra inzetten op de verenigingen, ook als het moeilijk gaat

De Lille kiest in zijn beleid voor een omgevingsgerichte aanpak, op maat van het diverse en grootstedelijke publiek in het Brussel. De verenigingen en gemeenschapscentra spelen hier een belangrijke rol in.

Een prioriteit die zich ook budgettair vertaald ziet: terwijl het budget in 2008 nog 1.172.000 euro bedroeg, stijgt dat in 2010 tot 1.310.150 euro. Een stijging van 138.150 euro of bijna 12%.

Bruno De Lille: “Ondanks de economische crisis die zich in alle sectoren laat voelen, is het budget voor de sociaal-culturele verenigingen in twee jaar tijd met bijna 12 procent gestegen. Op die manier maken we dat de Brusselaars voluit kunnen deelnemen aan een bloeiend verenigingsleven in hun buurt.”