Persbericht Groen

Groen vindt het ambitieniveau van de VGC-begroting te laag om de uitdagingen waar Brussel voor staat te kunnen aanpakken. “In het volle besef dat het college moet roeien met de riemen die ze vanuit Vlaanderen toegeworpen krijgt, missen we essentiële keuzes. Capaciteitstekorten in het onderwijs en in de welzijnssector worden niet grondig genoeg aangepakt”, zegt Annemie Maes, fractieleider VGC voor Groen.

Het college toont zich snel tevreden met een begroting in evenwicht, terwijl de Brusselaar steeds luider vraagt naar kwaliteitsvolle scholen, crèches en zorg. Wat financiële verschuivingen links en rechts verhelpen die reële problemen niet.

“Vlaanderen bespaart op cultuur en sport, maar de VGC probeert de middelen in Brussel te vrijwaren. Dat verdient een pluim. Alleen baart het gebrek aan transparantie en participatie ons zorgen. Waar gaat het geld precies naar toe? Er blijven nog veel vragen onbeantwoord”, aldus Annemie Maes.

Het investeringsbudget voor onderwijs ligt een pak lager dan vorig jaar. Nochtans is het capaciteitstekort in het kleuter- en basisonderwijs nijpend. Een jammerlijke trend die zich zal verder zetten in het secundair onderwijs.

Het welzijnsbeleid getuigt evenmin van een gezonde portie ambitie. Het college neemt een afwachtende houding in tegenover Vlaanderen. Ook al weet het college dat Vlaanderen ook deze keer de eigen Brusselnorm niet haalt. Het welzijnsbudget is voor het grootste deel afhankelijk van Vlaams geld. Geld waarop het bevoegde collegelid vurig hoopt, maar waarvan we weten dat het er nooit zal komen.

“Twee van de drie coalitiepartijen zitten ook in de Vlaamse regering. Nota bene op de posten Brussel en Welzijn. Ofwel laten hun collega’s op het Vlaamse niveau Brussel los, ofwel weegt het VGC-college te licht om een vuist te maken. De uitdagingen zijn te groot. Het verenigde VGC-college moet Brussel luider verdedigen in Vlaanderen”, besluit Annemie Maes.

Contact:
Annemie Maes
Parlementslid Groen
Fractieleider VGC
Brussels Hoofdstedelijk Parlement