Interpellatie gemeenteraad 26 mei 2015 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Verwijdering tags van de agenda verdwenen? – Enlèvement des tags disparu de l’agenda?

De Brusselse gemeenten hebben vorig jaar samen bijna 12.000 tags en graffiti verwijderd. Dat zijn er ongeveer 2.500 meer dan het jaar daarvoor.
De gemeenten die de meeste tags verwijderden zijn Brussel-Stad, Ukkel en Sint-Gillis.

Koekelberg, Evere en Sint-Joost-Ten-Node (met slechts 13 stuks) verwijderden er het minst.

Toen ik in 2010 cijfers opvroeg had de gemeente een gemiddelde van tussen de 40 en 60 verwijderde tags per jaar.

Mijn vragen :

  • Waarom is het cijfer zo laag en waarom is het cijfers sinds 2010 nog gedaald ?
  • Hoe pakt de gemeente het probleem aan?
  • Zal de gemeente privé-eigenaars informeren over de dienstverlening van de gemeente om tags te verwijderen?
  • Zal de gemeente publieke eigenaars aansporen om stappen te ondernemen? Ik verwijs hier bijvoorbeeld concreet naar de achtergevel van het cultuurhuis Botanique in de Kruidtuinstraat.

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen