Een greep uit de recente verwezenlijkingen van Annalisa Gadaleta, Groen-schepen in Sint-Jans-Molenbeek, bevoegd voor Duurzame ontwikkeling, Energie, Leefmilieu en Nederlandstalige aangelegenheden.

  1. Bellevue-project: de oprichting van een centrum voor duurzame voeding en stadslandbouw op de site van de voormalige brouwerij Bellevue in Molenbeek is volop aan de gang. Het project is een samenwerkingsverband tussen het gemeentebestuur en Atelier Groot Eiland, de Molenbeekse vereniging voor sociale tewerkstelling, opleiding en arbeidszorg. Beroepsopleiding, vorming en de betrokkenheid van de bewoners van de omliggende wijken staan centraal.
  2. Een project voor de herwaardering van afval: Het gemeentebestuur heeft samen met Klimop, de schrijnwerkerij van Atelier Groot Eiland, een project uitgewerkt voor de herwaardering van houtafval. Wat betekent dat concreet? Het houtafval dat in de straten van Molenbeek ligt opgehoopt wordt ingezameld en in het atelier van Klimop verwerkt tot aantrekkelijke en functionele meubels.
  3. Duurzame evenementen: het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek streeft ernaar de ecologische voetafdruk van 3 gemeentelijke evenementen te verbeteren: het buurtfeest in de Heyvaertwijk, MolenGreen en de Kerstmarkt. De bedoeling is de impact van de afvalproductie op die feesten sterk terug te dringen: het sorteren van afval wordt verplicht gemaakt voor zowel bezoekers als standhouders en het gebruik van herbruikbare bekers en (thuis-)composteerbaar vaatwerk wordt sterk aangemoedigd.
  4. Eco iris: in maart 2014 is in Sint-Jans-Molenbeek de eco iris gelanceerd. De eco iris is een alternatieve Brusselse munt die de Molenbekenaars kunnen verdienen door acties te ondernemen die positief zijn voor het leefmilieu en het welzijn van de burgers (zoals hun energieverbruik verminderen, een moestuin aanleggen, zich op Villo abonneren, zich als vrijwilliger inzetten). De eco iris kan enkel bij plaatselijke handelaars worden uitgegeven en niet in grote supermarkten. Het project omvat dus twee aspecten, de aanmoediging van duurzaam gedrag enerzijds en van de lokale economische ontwikkeling anderzijds. Ook Vorst, Sint-Gillis, Schaarbeek en Watermaal-Bosvoorde doen mee. Voor meer informatie: www.ecoiris.be.
  5. Duurzame kookworkshop: In 2014 heeft het gemeentebestuur in samenwerking met twee Molenbeekse maatschappelijke restaurants een reeks duurzame kookworkshops georganiseerd. Deze kookworkshops worden gratis aangeboden en iedereen is er welkom. De bedoeling ervan is de Molenbekenaars (terug) vertrouwd te maken met lokale, seizoensgebonden en faire-trade-voeding en vooral om samen te koken en plezier te maken!
  6. Duurzame overheidsopdrachten: Vanaf dit jaar zijn maatreglen getroffen om de overheidsopdrachten voor de levering van maaltijden in scholen en crèches duurzamer te maken. Concreet eten de Molenbeekse kinderen vanaf dit jaar meer lokaal geproduceerde en seizoensgebonden groenten en fruit, biologisch vlees en vis afkomstig uit de duurzame visvangst.
  7. Molenbeek wordt binnenkort een fotovoltaïsche gemeente! De gemeente werkt momenteel aan een project voor de installatie van grote fotovoltaïsche zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Hoe zit het project in elkaar? De gemeente stelt de daken van grote gemeentelijke gebouwen ter beschikking. Vervolgens vraagt ze aan een coöperatieve onderneming voor om de panelen te plaatsen. De opbrengst van de stroomproductie van deze panelen gaat gedurende 10 jaar naar die onderneming. Na 10 jaar wordt de gemeente eigenaar van de installatie voor 1 symbolische euro en kan dan zelf stroom produceren. In ruil daarvoor kan de gemeente reeds vanaf het eerst jaar de opgewekte groene stroom zelf gebruiken voor het onderliggende gebouw.