Vrijdag 15 oktober 2010 stelden Minister-President Picqué en Staatssecretaris Bruno De Lille (Groen!) het nieuwe ‘Zakboekje van de gewestelijke en lokale actoren inzake partner- en intrafamiliaal geweld’ voor.

Deze gids stelt alle Brusselse instellingen, organisaties en verenigingen voor die in dit domein actief zijn. Hiermee willen zij Brusselse professionals helpen die op het werk geconfronteerd worden met partner- of intrafamiliaal geweld. Het wordt in 1000 exemplaren verspreid en is binnenkort ook online te downloaden.

Praktisch werkinstrument voor Brusselse professionals

Het eerste Zakboekje partnergeweld, dat op 750 exemplaren verspreid werd, dateert van 2006. Vandaag werd dit werkinstrument geüpdatet met de gegevens van ongeveer 300 organisaties die actief zijn in de strijd tegen partnergeweld maar ook intrafamiliaal geweld. Hieronder verstaan we gedwongen huwelijken, vrouwelijke genitale verminking en zogenaamd eergerelateerd geweld.

Het is een hulpinstrument voor mensen die op hun werk te maken krijgen met deze problematiek. Ze vinden er meer informatie over alle Brusselse diensten die zorgen voor het onthaal van en inlichtingen geven over hulp aan slachtoffers, getuigen en daders (kunnen verder helpen). Het Zakboekje wordt op 1000 exemplaren verspreid en is hier ook te downloaden.

Ontmoedigende cijfers, ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Europa is partnergeweld de belangrijkste doodsoorzaak en invaliditeitsoorzaak bij vrouwen tussen de 16 en 44 jaar. Ook in het Brussels Gewest komt deze misdaad al te vaak voor. Minister-President Picqué: “In 2009 registreerde de federale politie 3.072 gevallen van lichamelijk, psychisch, seksueel of economisch geweld tussen partners. In 1.294 andere gevallen werden kinderen of andere familieleden het slachtoffer.” Daarnaast laat het taboe dat nog hier nog steeds op rust, vermoeden dat de werkelijke cijfers een pak hoger liggen. De Lille: “Bovendien gaat het in het geval van vrouwelijke slachtoffers vaak niet om eenmalig geweld maar om langdurig geweld door mannen die ze goed kennen en deel uitmaken van hun leven.”