Interpellatie gemeenteraad 14 december 2015 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Uitbreiding van maximumcapaciteit van gemeentelijke Nederlandstalige school Sint-Joost-aan-Zee.

De gemeentelijke Nederlandstalige school SJAZ moet al jaren leerlingen weigeren wegens een gebrek aan capaciteit. Sinds 2010 belooft de PS/SP.a/CDH meerderheid om de maximumcapaciteit van SJAZ te verhogen. Deze belofte werd herhaald in de beleidsnota van de meerderheid voor 2012-2018 (p.12): “Le Collège procèdera à l’extension de l’école néerlandphone Sint-Joost-aan-Zee.”

In 2013 werd het project gedragen door de VGC, Joost-e-Fien, IBO de Buiteling, SJAZ en de vzw Buurtsport om een nieuwe brede school met sportinfrastructuur in het kader van het wijkcontract As-Leuven te realiseren door de meerderheid naar de prullemand verwezen.

Schepen Beatrice Meulemans verklaarde meermaals dat de gemeente in onderhandeling is over de aankoop van een gebouw in de buurt van de school, in de Gillonstraat.

Mijn vragen:

  • Hoever staan de plannen van de meerderheid om de beloofde uitbreiding van de maximumcapaciteit te realiseren?
  • Denkt de gemeente aan een extra vestigingsplaats of aan de creatie van een nieuwe school? Hoeveel extra plaatsen heeft de gemeente in gedachten?
  • Wanneer hoopt de gemeente de beloofde uitbreiding te realiseren?
  • Is de piste van de Gillonstraat nog actueel?
  • Zijn er concrete contacten geweest met de VGC en het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen