Interpellatie gemeenteraad 25 mei 2011 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Uitbreiding capaciteit gemeentelijk onderwijs : de cijfers? – Extension de la capacité scolaire communale: les chiffres?

In de maand maart kwam het heugelijke nieuws dat de Franse gemeenschap geld uittrok voor een uitbreiding van de Delclefschool met 175 extra plaatsen. In de “note de politique générale 2011” is echter enkel sprake van drie extra klassen. Drie klassen komt maximaal overeen met 75 extra plaatsen en dus niet met 175.

De nota 2011 brengt ook het nieuws dat de gemeente kandidaat is voor subsidies voor een uitbreiding van Sint-Joost-aan-Zee. In de recent door de ministers Smet en Vanraes gepubliceerde lijst van door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde schooluitbreiding is echter geen spoor terug te vinden van Sint-Joost.

Mijn vragen:

  • Sint-Joost krijgt geld voor een uitbreiding met 175 plaatsen in de Delclefschool. De plannen voor slechts 3 extra klassen komen dus niet helemaal tegemoet aan de financiering door de Franse gemeenschap. Waar zullen de overige extra leerlingen worden ondergebracht?
  • Waarom werd de uitbreiding van Sint-Joost-aan-Zee niet opgenomen in de lijst van door de Vlaamse gemeenschap gefinancierde uitbreidingsprojecten? Zal het project door andere financiering worden betaald (VGC, Gewest)? Zo ja welke?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!