In januari 2016 opent de tweetalige VZW ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) een derde Nederlandstalige ‘weekendschool’ in Molenbeek. Hiermee is Molenbeek na Sint-Joost-tenNode en Anderlecht (Kuregem), de derde gemeente met een TADA-project. Bij TADA maken kwetsbare tieners uit Brusselse aandachtswijken elke zaterdag kennis met onze maatschappij en met de eigen talenten en interesses, ten voordele van hun ontplooiing.

Elke zaterdag van het schooljaar krijgen de TADA-leerlingen – gedurende drie schooljaren – plezante praktijkles van bevlogen professionals (vrijwilligers) uit allerlei domeinen van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld van advocaten, ingenieurs, bakkers of verpleegkundigen. Het driejarig curriculum omvat vakken als recht, filosofie, of geneeskunde, aangepast aan het niveau van de kinderen.

Annalisa Gadaleta, schepen van onderwijs te Molenbeek, is verheugd over de komst van TADA naar Molenbeek : “Het is voor vele kinderen niet altijd duidelijk wat ze later allemaal kunnen doen. Laat staan voor kinderen die opgroeien in een kwetsbaar milieu met weinig rolmodellen. Door in contact te komen met tal van gepassioneerde mensen -van rechters, ondernemers over koks tot brandweerlui- ontdekken ze wat later zoal in petto heeft en wordt de relevantie van ‘je best doen op school’ duidelijk.”

Via deze ervaringslessen en ontmoetingen wapent TADA de jongeren tegen demotivatie en een verlies van perspectieven. “In een ongedwongen, motiverende omgeving zonder prestatiedruk of evaluatiesysteem biedt TADA deze kinderen een extra duw in de rug”, aldus stichtster van TADA Sofie Foets. “Met onze aanpak moedigen we deze Brusselse kwetsbare tieners aan om gemotiveerd in het leven te staan, met een positief zelfbeeld en goed geïnformeerd over zichzelf en de samenleving.”

De activiteiten van TADA zullen in Molenbeek doorgaan in de school ‘De Knipoog’. Alle Nederlandstalige scholen van Molenbeek van alle netten nemen deel aan dit project. TADA zal voortaan elk schooljaar in september haar werking voorstellen aan alle leerlingen van alle vijfde leerjaren van de deelnemende scholen. Deze leerlingen beslissen vervolgens zelf, in samenspraak met hun ouders, of ze zin hebben om zich in te schrijven bij TADA of niet. Indien meer vraag dan beschikbare plaatsen wordt bij de kinderen gepeild naar hun motivatie, socio-economische achtergrond en toegang tot ‘empowerende’ buitenschoolse activiteiten. Er wordt geen rekening gehouden met schoolresultaten.

Meer info over het project in Molenbeek:

Annalisa Gadaleta, schepen van Nederlandstalig Onderwijs

Tel: 0484 15 90 42

Meer info over TADA:

Sofie Foets, Founding Director TADA (ASBL/VZW)

Tel: 0495 29 55 64