Persbericht Groen!

Op zaterdag 8 mei hebben de leden van Groen! zich uitgesproken over de lijsttrekkers, lijstduwers en eerste opvolgers waarmee ze op 13 juni naar de federale verkiezingen trekken. De huidige federale parlementsleden en senatoren zullen de lijsten aanvoeren zodat de kiezer zich rechtstreeks kan uitspreken over het harde werk dat de groene Kamerleden en senatoren de voorbije drie jaar hebben geleverd. Uittredend Kamerlid Tinne Van der Straeten trekt de lijst in Brussel-Halle-Vilvoorde. Annemie Vermeylen, schepen in Watermaal-Bosvoorde, vertegenwoordigd het Brussels Gewest op de Senaatslijst van Groen! Zij staat daar op de tweede opvolgersplaats.

Groen!-voorzitter Wouter Van Besien is bijzonder opgetogen over de sterke ploeg waarmee zijn partij naar de verkiezingen zal trekken: “Deze mensen hebben stuk voor stuk hun kwaliteit al meermaals bewezen. Wouter De Vriendt, Tinne Van der Straeten, Meyrem Almaci, Stefaan Van Hecke, Freya Piryns en Geert Lambert, hebben zich elk binnen hun domein onderscheiden van de rest. Met Toon Hermans en Eva Brems als nieuwe lijsttrekkers voor Limburg en Leuven, komen we aan een sterke en diverse ploeg.”

De Groen!-kandidaten en leden zijn ervan overtuigd dat zij met hun positieve energie de mensen zullen kunnen aantonen dat een stem voor Groen! een stem is voor integere politiek die werkt aan oplossingen. Niet door verdeeldheid te zaaien, maar door te streven naar win-winsituaties die iedereen vooruit helpen.

Groen! wil dat na drie jaar stilstand, de armoede eindelijk wordt aangepakt, er werk wordt gemaakt van werk en ons land eindelijk de weg naar de groene economie inslaat.

De modellijsten die aan de leden werden voorgelegd spreken zich enkel uit over de verkiesbare plaatsen, de lijstduwers en de eerste opvolgers. De rest van de lijst zal in de loop van de week bekend worden.

Hieronder een kort overzicht van de gepollde kandidaten voor Brussel-Halle-Vilvoorde:

  • Lijsttrekker: Tinne Van der Straeten
  • Lijstduwer: Bart Staes
  • Eerste opvolger: Marie-Jeanne Thaelemans