Persbericht Groen!

Groen! is blij dat er eindelijk overleg is tussen de gemeenschappen over onderwijs in Brussel. Brussels Parlementslid Elke Van den Brandt, die de bevoegde ministers hierover al herhaaldelijk interpelleerde, hoopt dat de task force ook efficiënt en ambitieus is.

Elke Van den Brandt is blij dat al de bevoegde ministers eindelijk samen rond de tafel zitten. “Beter laat dan nooit, maar deze taskforce had al een jaar geleden moeten starten.”

Groen! hoopt ook dat de taskforce ambitie heeft. Op korte termijn moet er natuurlijk een masterplan komen over de manier waarop de capaciteitsproblemen worden aangepakt. De komende jaren verwachten we
nog een enorme toename van het aantal kinderen. We hebben nood aan een plan waarin duidelijk staat wie welke verantwoordelijkheid opneemt. Zowel de Franse als de Vlaamse gemeenschap zullen gevoelig moeten investeren in Brussel.

Maar op lange termijn kan er nog veel meer. “Ik hoop dat de taskforce over meer dan het capaciteitsprobleem nadenkt. In Brussel organiseren de twee gemeenschappen het onderwijs. Tot nu toe gebeurde dit naast elkaar, zonder structureel overleg.” aldus Van den Brandt. “De taskforce moet eigenlijk een permanent overlegorgaan worden, waarin gesproken wordt over inschrijvingscriteria, taalbeleid, uiwisseling van leerkrachten, ….”

Vrijdag bevraagt Elke Van den Brandt collegevoorzitter Vanraes hierover.

Contact:
Elke Van den Brandt
Parlementslid Groen!
Brussels Hoofdstedelijk Parlement