Interpellatie gemeenteraad 25 februari 2013 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Subsidies aan Nederlandstalige verenigingen voor 2010 in 2013 nog steeds niet uitbetaald.

Ik vernam dat de Nederlandstalige verenigingen (waaronder Ten Noey) nog steeds wachten op de hun toegekende gemeentelijke toelage van 2010.

Reden: men zou “vergeten” hebben dit in te schrijven in de begroting en men zou dit recht zetten door het in te schrijven in de begroting 2012. Dit bleek echter ook niet te zijn gebeurd want de toelagen zijn nog steeds niet uitbetaald. De gemeentelijke administratie zou hebben verklaard aan de betrokkenen dat er in de begroting van 2013 financiële ruimte zal worden vrijgemaakt.

Mijn vragen:

  • Zullen de verenigingen de hun in 2010 beloofde toelage nog uitbetaald zien?
  • Kan er überhaupt in een begroting 2013 geld worden vrijgemaakt voor subsidies voor het jaar 2010 of zal er op een andere wijze geld moeten worden vrijgemaakt om de fout uit het verleden goed te maken?
  • Hoe denkt u dit probleem op te lossen en de niet-uitbetaling van beloofde subsidies in de toekomst onmogelijk te maken?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen