Steeds meer Brusselaars gebruiken de fiets. Gebrekkige infrastructuur en verkeersonveiligheid blijven echter de grote struikelblokken. Dat blijkt uit de fietsenquête van Pro Velo in opdracht van het Brussels Gewest. “Investeringen in infrastructuur en veiligheid moeten ervoor zorgen dat er de komende jaren nog betere resultaten worden geboekt”, aldus Staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille.

Belangrijke informatie voor het toekomstig fietsbeleid

Sinds 1998 is Pro Velo verantwoordelijk voor het Brussels Observatorium voor de Fiets. Ook in 2009 werden op verschillende plaatsen tellingen uitgevoerd: ’s ochtends, ’s avonds en deze keer ook tijdens het weekend. Voor het eerst werd ook een kwalitatieve enquête uitgevoerd onder de Brusselse fietsers. Maar liefst 1144 fietsers namen uiteindelijk deel.

Staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille is tevreden met het onderzoek: “Het onderzoek laat ons toe om meer onderbouwd te werk te gaan. Dankzij het onderzoek zijn de uitdagingen voor het toekomstig fietsbeleid erg duidelijk. De ambitie is immers om nog meer Brusselaars te laten fietsen, ook zij die vandaag nog lijken te aarzelen.”

Aantal fietsers in de lift

De resultaten van het onderzoek zijn hoopgevend. Al 11 jaar op rij stijgt het aantal fietsers. In 2009 was dat niet anders: ten opzichte van 2008 werden 20% meer fietsers geteld, al varieert de stijging sterk naargelang het telpunt en het seizoen. “Zo zijn er nog altijd veel minder fietsers ten westen van het kanaal door het gebrek aan infrastructuur”, stelt De Lille vast.

Infrastructuur, infrastructuur, infrastructuur

De gebrekkige infrastructuur is trouwens hét obstakel voor de fietser in Brussel. 40% van respondenten beschouwt dit als het grootste probleem. Andere vaak geciteerde redenen, zoals het weer (0,8%) en het reliëf (3,5%), blijken veel minder relevant te zijn. “Dat we in 2010 het recordbedrag van 6,5 miljoen euro voorzien voor extra fietsinfrastructuur, is dus geen overbodige luxe. We moeten blijvend investeren in veilige en fietsvriendelijke infrastructuur. Alleen zo zullen we meer Brusselaars kunnen overtuigen om de fiets te gebruiken”, maakt De Lille duidelijk.

Veilig op de fiets

25% van de fietsers beschouwt de verkeersonveiligheid als het grootste probleem. De te sterke aanwezigheid van auto’s wordt even vaak geciteerd. “Door consequent het STOP-principe te hanteren en een nieuwe editie van de Staten-Generaal voor Verkeersveiligheid te organiseren moeten we wat dat betreft de komende jaren stappen voorwaarts kunnen zetten”, meent de Staatssecretaris.

Al hebben de fietsers natuurlijk ook zelf een verantwoordelijkheid. “Dat steeds meer fietsers een helm dragen, is goed nieuws. Maar bij de tellingen blijken slechts 57% van de fietsen correct verlicht te zijn. Dat moeten we verbeteren door sensibiliseringscampagnes. Meer algemeen moeten we investeren in een betere kennis van de wegcode, bijvoorbeeld via de schoolvervoersplannen”, aldus nog De Lille.

Iedereen op de fiets

Uit het onderzoek blijkt ook dat de Brusselse fietsers grotendeels “monomodaal” zijn. 73% van de ondervraagden doet al hun verplaatsingen met de fiets. “Als we van Brussel een meer leefbare stad willen maken, zullen we meer mensen moeten overtuigen om over te schakelen, ook zij die niet altijd willen of kunnen fietsen. Laten we dus proberen om ook de twijfelaars af en toe te verleiden voor de fiets. Als we elke Brusselaar kunnen overtuigen om 1 dag te fietsen, zullen we al aardig op weg zijn om de autodruk op Brussel met 20% te verminderen”, besluit De Lille.