Interpellatie gemeenteraad 26 oktober 2011 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Spectaculaire stijging van het aantal cafés in de Noordwijk.- Spectaculaire croissance du nombre de cafés quartier Nord.

Sinds enige tijd opent in de Noordwijk het ene café na het andere. De Rivierstraat, Groenstraat, Weidestraat en Linnéstraat tellen nu een tiental café’s die zonder uitzondering dag en nacht open zijn. Het klantenbestand zorgt voor overlast en nachtlawaai en verstoort aldus de nachtrust van de bewoners.

Bovendien signaleren buurtbewoners dat in bepaalde cafés vrouwen van lichte zeden hun diensten aanbieden. Er kan dus worden gesteld dat in tegenstelling tot de doelstellingen van het recent gestemde ‘prostitutiereglement’ de prostitutie in de wijk uitbreidt in plaats van afneemt.

Men kan zich de vraag stellen of door de verstrenging van het beleid inzake carrées en prostitutiesalons exploitanten niet zullen proberen om op een makkelijkere manier hun activiteiten verder te zetten. Dit toont aan dat de prostitutie in de wijk steeds evolueert en moet opgevolgd worden.

Mijn vragen:

  • Is het college op de hoogte van deze evolutie?
  • Oefent het gemeentebestuur/politie een controle uit op deze nieuwe horecazaken (diverse vergunningen en reglementen, stedenbouwkundige regels, terrasreglement, etc…)?
  • Is de burgemeester van plan om indien nodig de artikels 83 (regels publiek toegankelijke etablissementen) en 86 (verstoring openbare orde en administratieve sluiting) van het politiereglement toe te passen? Ik denk in het bijzonder aan het opleggen van een nachtelijk sluitingsuur.
  • Vindt u het niet noodzakelijk om binnen de administratie een ambtenaar aan te stellen die de evoluties in en de opvolging van de prostitutie moet opvolgen naar het voorbeeld van gemeentes als Schaarbeek en Antwerpen?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!