Persbericht Groen!

Annemie Maes, fractieleider voor Groen! in het Brussels parlement, heeft dinsdag in de commissie leefmilieu Minister Huytebroeck ondervraagd over het probleem van de hoge uraniumconcentraties in de omgeving van het Collège St Pierre en de gemeenteschool in Ukkel. Groen! vraagt een actieve bestrijding van deze bodemverontreiniging.

In de zomer van 2009 al, werden de hoge concentraties van uranium vastgesteld bij een routinecontrole van de waterreservoirs. Volgens het Federaal agentschap voor nucleaire controle (FANC) vormt het gevonden uranium geen radiologisch gevaar voor de volksgezondheid. Het gaat om een natuurlijke variant van uranium. Volgens een bodemonderzoek van Leefmilieu Brussel van eind 2009 zouden er geen dringende maatregelen moeten genomen worden hoewel ze tegelijkertijd een risicostudie en preventieve veiligheidsmaatregelen aanbevelen.

Sinds juli 2009 zijn dus een aantal veiligheidsmaatregelen van kracht: Men mag grondwater niet meer gebruiken, de groenten uit de nabijgelegen moestuin mogen niet meer worden geconsumeerd etc.

Annemie Maes: “Het is niet de bedoeling paniek te zaaien, maar het is toch verontrustend dat 1 jaar na datum nog steeds niet duidelijk is wat de bron van deze uraniumverontreiniging is en wat er exact moet gebeuren om deze bodem te saneren. De gemeente Ukkel heeft pas in april 2010 een risicostudie gelanceerd waarvan de resultaten vermoedelijk pas na 6 maanden mogen verwacht worden. Tegelijkertijd geven ze sinds mei 2010 het advies dat de groenten opnieuw mogen geconsumeerd worden, terwijl het FANC in haar analyse aanhaalt dat uranium bij een te grote inname de nieren kan aantasten”.

Groen! heeft bij de Minister aangedrongen dat ze in nauw contact met de gemeente Ukkel zo snel mogelijk de gepaste maatregelen neemt om deze bodemverontreiniging te stoppen. Pas dan zullen bewoners met een gerust hart opnieuw hun groenten uit de moestuin kunnen consumeren.

Contact:
Annemie Maes
Fractieleider Groen!
Brussels Hoofdstedelijk Parlement