Persbericht Groen!

Groen! is ontgoocheld over het gebrek aan ambitie van Minister van Onderwijs, Pascal Smet. Deze stelt onomwonden: “In Brussel moeten er scholen bijkomen, maar geen Nederlandstalige.” Volgens Groen! parlementslid Elke Van den Brandt ontloopt hij zijn verantwoordelijkheid, Luckas Vander Taelen voegt er aan toe dat Smet een historische kans mist.

Elke Van den Brandt, Brussels Parlementslid, vindt dat minister Smet zijn verantwoordelijkheid ontloopt. Wanneer je je kind in Brussel naar school stuurt, moet je kiezen uit twee gemeenschappen, de Franse of de Vlaamse. “Dat is totaal absurd in een stad waar 4 op de 10 kinderen niet in een van die twee hokjes past. Stellen dat al die kinderen dan maar in het Franstalige onderwijs terecht moeten, is kort door de bocht. Ook daar is het capaciteitsprobleem pertinent.”

Bovendien is het onterecht te stellen dat het alleen de taalachtergrond is die maakt of een leerling succes heeft, veel meer bepalend is de sociale achtergrond.

“De anderstaligen die Minister Smet zo vreest, zijn in realiteit vooral kansarmen,” aldus Van den Brandt. “Uiteraard moeten Nederlandstalige ouders terecht kunnen in het Nederlandstalig onderwijs. Maar we kunnen anderstaligen niet weren, en daarom moet ook Vlaanderen mee investeren in extra scholen.”

Ook Luckas Van der Taelen is erg ontgoocheld over het gebrek aan ambitie van Minister van onderwijs Pascal Smet, woensdagnamiddag in het Vlaams Parlement. Deze blijft ongenuanceerd vasthouden aan een minimum van éénderde Nederlandstaligen in de klas, zonder oog te hebben voor andere factoren die de kwaliteit van onderwijs beïnvloeden. “Op korte termijn betekent dit zelfs de sluiting van Nederlandstalige scholen, vermits er steeds minder Vlamingen in Brussel zijn.”

Van der Taelen verwijt Smet vast te houden aan het traditioneel model van Nederlandstalig onderwijs in Brussel: “Net nu dient zich een historische kans aan om meer anderstalige kinderen op te leiden als Nederlandstaligen.” Door meer geld te investeren in het Nederlandstalig onderwijs zou er een dubbel doel bereikt worden : plaats voor Vlaamse kinderen én meer anderstaligen. “Het zou op lange termijn de positie van de Vlamingen in Brussel versterken. Die kans mogen we niet missen!”

Contact:
Elke Van den Brandt
Parlementslid Groen!
Brussels Hoofdstedelijk Parlement