Brussels staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille (Groen!) is tevreden dat er een historisch politiek akkoord tussen de drie gewesten zal worden gesloten in verband met de slimme kilometerheffing voor vrachtwagens en de hervorming van de wegenbelasting.

“We krijgen zo een rechtvaardiger systeem, dat bovendien ook rekening houdt met milieucriteria. Zo zullen buitenlanders nu ook mee gaan betalen voor het gebruik van de wegeninfrastructuur en komt er een herziening van de verkeersbelastingen, waarbij ook de milieuprestatie van de wagens een belangrijk criterium wordt. Dat ligt trouwens in de lijn van het Brusselse mobiliteitsplan Iris2”, aldus Bruno De Lille.

Het politieke akkoord moet daarna verder uitgewerkt worden in werkgroepen van experts uit de drie gewesten. “Het akkoord zal ons ook de kans geven om bijvoorbeeld de mogelijkheden van een slimme kilometerheffing voor personenwagens te bestuderen. In het belang van de inwoners van het Brussels Gewest en de rest van België hoop ik dat het akkoord er snel komt”, besluit De Lille.