Naar aanleiding van de mogelijke invoering van een wegenvignet, reageert Brussels Staatssecretaris De Lille, bevoegd voor mobiliteit: “Slimme kilometerheffing blijft het einddoel, los van een eventueel wegenvignet. De autodruk moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 20% naar omlaag. Om dat te bereiken, moeten we maatregelen invoeren die het autogebruik ook op een efficiënte en effectieve manier rationaliseren. Zoals de slimme kilometerheffing.”

Mensen aanzetten hun auto op een slimme manier te gebruiken

Voor De Lille mag het eventueel invoeren van een wegenvignet niet het einddoel zijn: “Het IRIS2-plan, dat een aantal weken geleden door de Brusselse Regering werd goedgekeurd, legt vast dat we de autodruk met 20% moeten doen dalen. Dat impliceert o.a. een aantal maatregelen die mensen aanzet op een slimme manier met hun auto om te gaan.”

Datzelfde IRIS2-plan stelt dat een kilometerheffing voor vrachtwagens zal worden ingevoerd vanaf 2013, en dat daarna een evaluatie volgt met het oog op een slimme kilometerheffing voor personenwagens.

Slimme kilometerheffing is en blijft einddoel

Een van deze maatregelen is voor de Staatssecretaris de slimme kilometerheffing: je betaalt niet omdat je een auto hebt, wel voor de manier waarop je die auto gebruikt. De prijs die je betaalt per kilometer, hangt af van de tijd, de plaats en de milieuvriendelijkheid van de auto. En dit is voor De Lille niet alleen een eerlijker systeem, het is ook een echte mobiliteitsmaatregel.

De Lille zal dus blijven inzetten op dit systeem, los van een eventuele invoering van een wegenvignet. Dat kan uiteraard wel een tussentijdse maatregel zijn, voor zover de inkomsten ook gebruikt worden voor het verbeteren van de mobiliteit, en niet als extra inkomsten tout court. De Lille: “Het einddoel is en blijft slimme kilometerheffing en een duurzamere mobiliteit.”