Persbericht Groen! – ECOLO

Tijdens de gemeenteraad van Sint-Joost van 29 juni 2011 werd er gestemd over een politiereglement en een stedenbouwkundig reglement betreffende raamprostitutie. Omdat deze reglementen de eerste echte maatregelen waren om de prostitutie in de gemeente (en in Schaarbeek) te kaderen en de overlast die het veroorzaakt doordacht aan te pakken stemden de Ecolo-Groen! fractie voor de reglementen. Onze fractie had echter heel wat moeite met het aantal ‘carrées/peeskamers’ of vitrines die het reglement ‘toelaat’.

Eigen onderzoek bracht intussen enkele opmerkelijke elementen aan het licht.

De ‘ramen’ worden door het gemeentebestuur nominatief opgesomd in artikel 2 van het nieuwe politiereglement:

Salons voor raamprostitutie:

  • Rivierstraat nr. 16 en 18.

Peeskamers:

  • Plantenstraat nr. 68, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 101, 109
  • Linnéstraat nr. 36, 37, 38, 39 (links), 39 (rechts), 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47a, 47b, 48, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59/61, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 87, 88/90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 102, 106, 108
  • Weidestraat nr. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 40, 42.
  • Rivierstraat nr. 7, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 22, 24, 26, 32

Deze lijst van adressen waar raamprostitutie ‘gedoogd’ wordt is volgens de heer burgemeester een opsomming van alle carrées/peeskamers en prostitutiesalons die bij de opstelling van het reglement werden geteld en waarop een raambelasting wordt geheven. Het betreft 103 carrées en 2 prostitutiesalons in de Rivierstraat, Plantenstraat, Linnéstraat en Weidestraat. Gespecialiseerd onderzoek in 2008 sprak echter van slechts 86 adressen waar raamprostitutie werd bedreven. De gemeente heeft dus in twee jaar tijd op 20 nieuwe adressen raamprostitutie toegelaten. Een eigen vaststelling op zondag 9 oktober leerde me echter dat bepaalde adressen die in het reglement zijn opgenomen geen prostituees lijken te huisvesten.

Contactname met de dienst belastingen van de gemeente leert me bovendien dat in 2009 en 2010 respectievelijk 71 en 70 eigenaars een raambelasting betaalden. Als men weet dat 8 eigenaars meerdere ramen bezitten komt dit op een belastingsinning op ongeveer 80 ramen. Dit komt overeen met de cijfers uit 2008.De conclusie is dat het reglement dat als bedoeling heeft om het aantal ramen in te perken er voor zorgt dat er meer ramen worden gedoogd waarachter prostitutie wordt bedreven. Het betekent ook dat er sinds 2008 een twintigtal ramen bijkwam en dat de gemeente jarenlang geen belasting inde op dit twintigtal ramen. Dit vormt een probleem omdat het reglement deze situatie als het ware regulariseert.

Ecolo en Groen! Sint-joost vragen daarom dat er een plafond komt van 85 ramen (het aantal van 2008) en dat alvast de adressen waar momenteel geen prostitutie wordt bedreven worden geschrapt uit het reglement. Uiteraard moeten de gestemde reglementen onverkort worden toegepast.

Contact:
Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!
Sint-Joost-ten-Node