Interpellatie gemeenteraad 29 oktober 2013 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Silver Tower, geen zilver voor de gemeentekas? – Silver Tower, la tour d’argent qui n’en rapportera pas?

Op de overlegvergadering van 18 oktober kwam het dossier ter sprake van de Silver Tower aan het Sint-Lazarusplein. A.G. Real Estate had reeds een vergunning op zak voor een kantoorgebouw maar vraagt nu een wijziging om 4 extra verdiepingen te voorzien en een extra ondergrondse verdieping om in totaal 199 parkeerplaatsen te mogen inrichten.

Deze wijziging zou AG Real Estate in staat moeten stellen om mee te dingen voor een contract om de Vlaamse Overheid te mogen onthalen als deze in 2016 hun gebouw aan de Boudewijnlaan verlaten. Er zijn echter nog andere torengebouwen in de Noordwijk in de running. Enkele vaststellingen: het toekennen van deze extra verdiepingen betekent niet dat de toren daadwerkelijk de Vlaamse Overheid zal mogen herbergen. Indien dit wel het geval is betekent dit een streep door de rekening voor de gemeentekas omdat openbare besturen geen kantoorbelastingen betalen.

De gemeente nam nog geen beslissing en de zaak werd doorverwezen naar de volgende overlegvergadering in november.

Mijn vragen:

  • Kan u bevestigen dat de 4 extra verdiepingen die AG Real Estate vraagt moeten dienen om kandidaat te zijn voor een contract met de Vlaamse Overheid?
  • Waarom werd de zaak doorverwezen naar de volgende overlegvergadering?
  • Houdt de regeling met AG Real Estate nog stand om de stedenbouwkundige lasten te besteden aan het project van heraanleg van het Sint-Lazarusplein en aan de bouw van 9 woningen op de hoek van Sint-lazaruslaan en Linnéstraat?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen