In het Brussels Gewest en in de Rand rees bij elke wijziging aan het plan Wathelet, Anciaux, Landuyt of Schouppe telkens verzet, zowel bij politici als burgers en actiecomités. Voor vliegtuiglawaai is er vandaag nog steeds geen duurzame oplossing.

Tezelfdertijd worden in het Europees Parlement teksten besproken met het oog op toenemend luchtverkeer en groeiende luchthavens, openstelling van de markt vanuit de andere continenten en grotere bescherming van de luchtvaartmaatschappijen in plaats van op leefbaarheid.

Om die reden willen de Europese en Belgische groenen mee nadenken over de ontwikkeling van luchthavens in stedelijk gebied en bijdragen aan praktische oplossingen die alle omwonenden ten goede komen, meer bepaald op drie thema’s: de huidige Europese visie op de ontwikkeling van luchthavens, de kwestie van de nachtvluchten en de participatie door burgers. Gebaseerd op de beste Europese praktijken willen de groenen een nieuwe visie op de ontwikkeling van de nationale luchthaven voorstellen.
We kijken ernaar uit u dar te ontmoeten !

Inschrijvingen : ecolo.prb@ecolo.be of +32 2 549 69 08

Meer info: Facebook.com

Volledig programma: