Voor de Jetse jeugd zaterdag 10 december 2016 een hoogdag. Onze schepen Nathalie De Swaef opende gisteren feestelijk jeugdhuis De Branding in Jette met een mooie speech.

“Na elf jaar lang te hebben geijverd, krijgen de jongeren hun eigen plek. Veel mensen en politieke partijen hebben zich daar voor ingezet. Een jeugdhuis is een plek waar jongeren elkaar ontmoeten, waar vriendschappen groeien en prachtige herinneringen ontstaan. Dat de Branding ook zo’n plaats zal worden, daar zijn we allemaal rotsvast van overtuigd!”

Lees hieronder integraal haar speech:

***

Ik ben niet het type moeder dat haar kinderen met spijt in het hart, veel te snel, ziet groot worden. Behalve vandaag! Vandaag wou ik dat mijn kinderen jongeren waren zodat ze langer hadden kunnen genieten van deze plek.

Voor de Jetse jeugd is dit een hoogdag. Eindelijk komt er een einde aan het nomadenbestaan van De Branding, eindelijk hebben de Jetse jongeren hun eigen plek, na de lange zoektocht en de vele verhuizingen. Wat we vandaag inhuldigen is niet zozeer een gebouw maar de mogelijkheid om werk te maken van een nieuwe dynamiek.

In naam van het Collège, wil ik iedereen bedanken die hiertoe bijgedragen heeft: de huidige en de vorige Vlaamse regering, het huidige en vorige VGC college, ook veel Jetse mandatarissen (schepenen en gemeenteraadsleden), het JHOB dat optrad als bouwheer en dat zowel het beheer als de ondersteuning van activiteiten op zich zal nemen, de Jetse jeugdraad. En vanzelfsprekend de jongeren die in de loop der jaren mee aan de kar getrokken hebben.

Ook de gemeente Jette heeft bijgedragen aan dit project. Door de coördinatie van de onderhandelingen met de NMBS en door het in erfpacht geven van de grond die eigendom is van de gemeente. Ook financieel is de gemeente tussengekomen omdat het voor ons belangrijk was dat er een extra verdieping was met een polyvalente zaal waar alle Jetse jongeren terecht kunnen. De dienst preventie van de gemeente werkt er reeds samen met de jongeren rond een project tegen schoolverzuim.

Cette nouvelle infrastructure est importante pour Jette, certainement à la lecture des derniers chiffres de l’Institut bruxellois des Statistiques. En 1991, Jette figurait parmi les 5 communes les plus âgées de Belgique. La 5ème place sur 598 communes. 25 ans plus tard, nous sommes dans le TOP 25 des communes les plus jeunes du royaume.

Et cela se remarque quand on se promène à Jette. Tous ces jeunes constituent un potentiel énorme pour la Commune. Mais aussi une responsabilité. Et c’est pourquoi, à côté de la construction de crèches et d’écoles, nous nous sommes aussi battus au Collège et au Conseil Communal pour que cette maison de jeunes sorte de terre.

Dat dit jeugdhuis belangrijk is voor Jette, bleek onlangs nog uit de demografische cijfers van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse. In 1991 stond Jette op de 5de plaats als je een lijst maakte van alle Belgische gemeenten te beginnen met de gemeente met de oudste bevolking. De vijfde plaats op 589 gemeenten. Vandaag staan we op de 564ste plaats. We zitten met andere woorden in de top 25 van gemeenten met de jongste bevolking. Dat merk je als je hier rondwandelt. Al die jongeren creëren een ongelooflijk potentieel voor een gemeente. Maar ook een verantwoordelijkheid. Vandaar dat we met de gemeente altijd zijn blijven ijveren voor dit jeugdhuis.

11 ans de négociations, de signatures, de recherche de fonds n’auront pas été de trop pour pouvoir enfin inaugurer ce lieu. Les courageux qui constituaient le noyau dur du projet sont entre temps un peu moins jeunes. Mais je veux aujourd’hui les remercier du fond du cœur, ces jeunes qui malgré les obstacles et les découragements ont continué à croire et à se battre pour ce lieu.

11 jaar lang is er gewerkt aan dit jeugdhuis: onderhandeld, getekend, geld gezocht, hertekend, gebouwd. De dappere kerngroep van weleer is intussen uitgezwermd. Maar vandaag wil ik hen ecpliciet bedanken: de vele jongeren die in de loop der jaren zijn blijven geloven in en ijveren voor een eigen plek.

De Branding s’ouvre sur une place Mercier en constante évolution : avec la rénovation de la place même, celle de la gare, avec le futur patio des bibliothèques, avec le Jette Met, le Jette stream, l’horeca, c’est une nouvelle dynamique qui prend forme sur cette place . Au nom du Collège, je souhaite au Branding de participer à son tour pleinement à l’animation et au rayonnement de notre Place cardinal Mercier!