Groen Brussels Gewest en Ecolo Bruxelles willen het politiek werk niet enkel binnenshuis of online houden, maar we willen het ook meer zichtbaar maken door op straat aanwezig te zijn en actie te voeren.
Om het eerste luik ‘Brussel werkt’ van de gezamenlijke campagne #samensemble af te ronden willen we een straffe actie op poten zetten.
Op de startdag van september kwamen tijdens de brainstormsessie allerlei acties opborrelen. Nu is het tijd om die acties concreet uit te werken.

Eén van de volgende actie-ideeën willen we nu concreet uitwerken. En daarvoor hebben we jou nodig!
• De Local consument(wo)man: 1 maand ‘overleven’ met lokale producten
• Fake jobbeurs (aanklagen van discriminatie): aanpassen foto / gratis naamsverandering…
• Stickers als “ik wil hier een bakker” op leegstaande panden / “ik wil groene versie hiervan” kleven we op producten
• Kaart met lokale / groene producten: de shoproute

Zin om mee te doen? Kom dan naar ons eerste actie-overleg.
Doe je mee, of heb je nog vragen? Stuur dan een berichtje naar info@groenbrussel.be.

Wanneer? dinsdag 7 maart – 19u
Waar? Hello Hostel, Wapenstilstandstraat 1, 1081 Koekelberg (vlakbij metro Simonis)

NADIEN -> Smoestuinier!