Tijdens de week van de mobiliteit, van 12 tot 18 september, verandert het Pannenhuis rondpunt grondig van gezicht: het niemandsland omringd door auto’s wordt een aantrekkelijk plein voor de buurtbewoners. Zo kunnen de buurtbewoners de plannen van het gemeentebestuur voor de heraanleg van het plein concreet uittesten.

Het Noordelijk deel van het rondpunt, tussen de Dapperheidsstraat en de Jacobs Fontainestraat, wordt afgesloten voor wagens. Met gras, rotsen, struiken en banken bakenen we een voetgangerszone af. Tafels en stoelen nodigen buurtbewoners uit voor een picnic en zorgen ervoor dat de omliggende scholen de ruimte kunnen gebruiken voor een activiteit. Wie dat wil kan in gemeenschapscentrum Essegem petanqueballen of een kubb-spel halen. Het wijkcomité zorgt voor culinaire animatie, waarbij wie dat wil onder begeleiding van de Farm Truck van Park Farm apertitiefhapjes kan maken, en voor een filmvertoning bij zonsondergang. In een informatietent vinden de buurtbewoners meer info over het project.

Het project is een initiatief van het gemeentebestuur, meer specifiek van schepen van openbare werken Bernard Van Nuffel en schepen van mobiliteit Nathalie De Swaef (Ecolo-Groen) en van het wijkcomité Magritte – Essegem. Het wijkcomité is reeds jaren actief op het vlak van duurzame en participatieve projecten en is in deze dus een ideale partner. Schepen Bernard Van Nuffel: “We zijn ervan overtuigd dat deze ingreep de wijk een echt centraal plein kan bezorgen. Tijdens de week van de mobiliteit willen we de buurtbewoners de gelegenheid geven om dit concreet uit te testen. Nadien verzamelen we hun input voor wat hopelijk een definitieve heraanleg kan worden.”

Schepen van mobiliteit Nathalie De Swaef: “In Jette laten we de autoloze zondag voorafgaan door hele week vol activiteiten, waarbij we heel concreet visualiseren hoe de stad aangenamer kan worden indien we een stukje teruggeven aan voetgangers en buurtbewoners.”


Lees het artikel hierover in Het Nieuwsblad

rotonde