Interpellatie gemeenteraad 7 juli 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Romakinderen en de leerplicht – Les enfants Roms et l’obligation scolaire.

Sint-Joost kent al geruime tijd een inwijking van een belangrijke groep Roma’s. De Roma’s hebben vaak te maken met kansarmoede, een problematische verblijfsituatie, en huisvestingsproblemen. Een probleem dat vorige week weer pijnlijk duidelijk werd toen een groep Slovaakse Romazigeuners uit hun kraakpand in Sint-Joost werden gezet.

We weten dat de Romagemeenschap voorts niet altijd op de hoogte is van de leerplicht en hun kinderen vaak niet naar school sturen. Als ze al naar school gaan is het schoolbezoek erg onregelmatig. Het resultaat is dat hun schoolachterstand erg groot is en de vicieuze cirkel van kansarmoede niet wordt doorbroken. Een project van de école des Tournesols gesteund door de Koningin Paolastichting probeert de school aantrekkelijker te maken voor Romakinderen.

Ik heb de volgende vragen:

  • Is de gemeente op de hoogte van deze problematiek en zo ja welke maatregelen zijn er genomen, naast het project in de école des Tournesols, om Romakinderen op de schoolbanken te krijgen en te houden?
  • Hoeveel Romakinderen zijn ingeschreven in scholen in Sint-Joost? Over welke scholen gaat het?
  • Zou het geen goed idee zijn om de bestrijding van kansarmoede in de Romagemeenschap op te nemen in de projecten van de cel gelijke kansen van de gemeente ? Op dit ogenblik is dit immers niet het geval.

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!