Op woensdag 15 september was het tijd voor I WALK BRUSSEL, een ludieke actie in de Wetstraat. Er werd een rode loper op het voetpad gelegd om de voetgangers te bedanken. Ze kregen ook een gratis ontbijt aangeboden en konden een iPad winnen. Ook voor de automobilisten die tussen 7u en 10u via de Wetstraat naar het centrum reden, ging de actie niet ongezien voorbij: er was ludieke animatie aan de verkeerslichten. Acteurs en animatoren wezen hen op de voordelen van het stappen in de stad.

Stappen is een snel vervoersmiddel, vooral voor korte afstanden. Als je weet dat momenteel 25% van de verplaatsingen in ons Gewest een afstand van minder dan 1km betreft, dan is er nog heel wat potentieel voor deze gezonde, snelle en milieuvriendelijke manier om zich te verplaatsen. Met deze actie wilden we de mensen hierop attent maken.

Het stappen is, naast de fiets en het openbaar vervoer, bovendien een van de speerpunten van het IRIS2-plan, het strategische mobiliteitsplan dat op de Brusselse Ministerraad werd goedgekeurd.

Op donderdag organiseerde staatssecretaris Bruno De Lille ‘Brussel aan uw voeten’, een colloquium over voetgangers in een stedelijke omgeving. Internationale experts Frédéric Héran van de Université de Lille en Henriette Vamberg van Jan Gehl Architects stonden stil bij de noodzaak en het potentieel van een gedegen voetgangersbeleid.