Persbericht Groen!

Rik Jellema is dinsdag tijdens een ledenvergadering herkozen als voorzitter van Groen! Brussels gewest. Samen met secretaris Wim Borremans leidt hij de komende jaren de Brusselse Groen!en. De partijstatuten schrijven voor dat er binnen een half jaar na de federale stembusslag weer bestuursverkiezingen moeten komen. De Brusselse leden van Groen! gaven Rik Jellema (uit Etterbeek) als voorzitter en Wim Borremans (uit Schaarbeek) als secretaris het volle vertrouwen om de komende jaren de Brusselse Groen!en verder te leiden.

Rik Jellema (53) is sinds 2005 voorzitter van de Brusselse Groen!en en werd nu voor de derde keer herkozen. Hij loodste de partij als voorzitter van Groen! Brussels gewest naar een mooi verkiezingsresultaat bij de regionale verkiezingen en naar regeringsdeelname. Rik Jellema werd in 2000 als Nederlander en eerste niet-Belgische Europeaan verkozen in de gemeenteraad van Etterbeek. Sinds 2006 is hij er fractieleider van de Ecolo-Groen!-fractie.

Wim Borremans (30) is sinds begin 2010 secretaris van Groen! Brussels Gewest. Als campagneleider was hij al een sterkhouder binnen de Brusselse afdeling van Groen!. Eerder was Borremans voorzitter en ondervoorzitter van Jong Groen!. Hij is nog steeds actief binnen de Brusselse afdeling van Jong Groen!. Beroepshalve is hij medewerker van de federale Ecolo-Groen!-fractie.