Persmededeling – 17 maart 2017

 Het College van burgemeester en schepenen wil de Jettenaren de gelegenheid geven hun leefomgeving aangenamer te maken. Met “Living jette” lanceert de gemeente een projectoproep om hen uit te nodigen na te denken over hun wijk en plaats terug te geven aan voetgangers en buurtbewoners. Het beste project zal tijdens de week van de mobiliteit concreet uitgetest worden.

 “Een plein groener maken, een deel van de weg aan de buurtbewoners teruggeven, de snelheid van het verkeer vertragen, asfalt omtoveren tot een speelruimte, een petanqueterrein aanleggen… Sommige kleine (of grotere) aanpassingen maken de openbare ruimte direct veel aangenamer. Met “Living Jette” nodigen we de bewoners uit om hun project voor hun wijk aan de gemeente voor te stellen” stellen schepenen Bernard Van Nuffel en Nathalie De Swaef (Ecolo-Groen), respectievelijk bevoegd voor Openbare Ruimte en Mobiliteit.

 Met deze projectoproep wil het college de ervaring van « Living Pannenhuis » herhalen in een andere wijk. In september 2016 veranderde het rondpunt Pannenhuis een week lang in een echt plein. Het project kwam tot stand in samenwerking met het wijkcomité Magritte-Essegem en met subsidies van het gewest. Buurtbewoners, verenigingen, scholen en rusthuis eigenden zich de ruimte toe en organiseerden er allerlei activiteiten voor groot en klein. In de toekomst zal het rondpunt trouwens definitief heraangelegd worden, rekening houdend met de ervaring van « Living Pannenhuis ».

Het gemeentelijke Initiatief “Living Jette” kadert in het gewestelijke mobiliteitsbeleid. De naam van de gewestelijke projectoproep is intussen, naar het voorbeeld van Jette, « Living Brussels » geworden. Het toont aan in welke mate de twee bevoegdheidniveaus elkaar versterken. “Met Living Brussels wil het gewest, in het kader van het gewestelijk mobiliteitsplan, samenwerken met de gemeenten om de bewoners te sensibiliseren rond alternatieve vervoerswijzen. Ik heb dan ook verheugd te zien dat Jette de eerste gemeente is die zich inschrijft voor deze projectoproep. Zoals vaak is Jette een proactieve partner”, stelt Pascal Smet, Brussels minister van Mobiliteit.

Om hun project te concretiseren zullen de Jettenaren die intekenen op de oproep gebruik kunnen maken van de expertise van de gemeentelijke dienste Mobiliteit en Openbare ruimte, maar ook van de gewestelijke expertise. Een jury kiest uit de verschillende voorstellen het beste project. Dit project wordt op het terrein gerealiseerd tijdens de week van de mobiliteit en krijgt hiervoor een budget van 10.000 EUR gewestelijke subsidie.

Op 27 maart om 18 uur vindt in het Gemeentehuis, Wemmelsesteenweg 100, een infovergadering plaats. De projecten moeten voor 21 mei middernacht binnen zijn. Een jury zal het beste project selecteren en het voorstellen aan het Gewest.

Infos : Bernard Van Nuffel, schepen bevoegd voor Openbare Ruimte 0486/36.21.79 – Nathalie De Swaef, schepen bevoegd voor Mobiliteit 0473/78.81.92