Persbericht Groen – ECOLO

Op de gemeenteraad van 1 september 2014 interpelleerde ecolo-groen het schepencollege over de aankoop van het kantoorgebouw op nummer 19 van de Sterrenkundelaan om de gemeentelijke administratie te huisvesten. Dit gebouw met een oppervlakte van 7.400 m2 heeft een waarde tussen de 14 en 16 miljoen euro. Dit gebouw zou volgens het schepencollege Sint-Joost in staat stellen om de gemeentelijke administratie te centraliseren en een betere dienstverlening te verzorgen aan de bevolking. De burgemeester heeft echter als reactie op onze interpellatie aangekondigd de aankoop te laten vallen.

Als reden geeft hij op dat door verschillende problemen bij de realisatie van het wijkcontract Liedekerke de gemeente wellicht met eigen middelen bepaalde projecten zal moeten realiseren (zoals de geplande Nederlandstalige creche in de Liedekerkestraat) en niet meer kan overgaan tot de geplande vastgoedaankoop. De PS, SPa, CDH-meederheid had voor de aankoop echter reeds een financiële constructie op poten gezet om 15 miljoen euro te verzamelen.

De gemeente deed een beroep op een vastgoedbedrijf om het gebouw te betrekken. Eerst zou de gemeente doorheen het aangetrokken vastgoedbedrijf voor een bedrag van 8 miljoen euro een deel van het gebouw aankopen. De rest van het gebouw zou de gemeente voor 7 miljoen euro lenen met een aankoopoptie na 15 jaren.

Om de eerste schijf van 8 miljoen euro te verzamelen had het schepencollege beslist om een deel van het patrimonium van de gemeente (6 gebouwen) in de etalage te plaatsen met een theoretische waarde van 5 miljoen euro. Voor de resterende 3 miljoen euro deed de gemeente een beroep op het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT). Deze middelen werden door het gewest voorzien om gemeentes in staat te stellen projecten te realiseren die te maken hebben met de bevolkingsgroei in het gewest (scholen, creches, woningen etc…).

Ecolo-Groen is blij dat burgemeester Kir terug bij zijn zinnen is gekomen en dit prestigeproject laat varen en hoopt dat het schepencollege terug inzet op projecten die beantwoorden aan de echte noden van de bevolking.

We hadden de burgemeester in het verleden er reeds voor gewaarschuwd dat dit project het petje van de gemeente te boven ging en dat er meer urgente noden bestonden. We hadden ook gesteld dat de gewestelijke middelen voor de demografische boom beter voor andere projecten zouden moeten worden gebruikt. Zo heeft de gemeente Sint-Joost van de 19 gemeentes de laagste dekkingsgraad qua crêches en scholen. Amper de helft van de kinderen uit Sint-Joost kan in de eigen gemeente terecht. De burgemeester bleef toen doof voor onze opmerkingen.

Voor dit inmiddels afgevoerde prestigeproject betaalt de gemeente een prijs. Zo verloor de gemeente twee jaar tijd en wellicht ook de drie miljoen euro van het BGHGT. De drie miljoen euro van het BGHGT kan enkel voor een ander project gebruikt worden indien de Brusselse regering daar formeel over beslist.

Ecolo-Groen Sint-Joost vraagt dan ook aan de gemeente om een zinvol nieuw project in te dienen in lijn met de bevolkingsaangroei (in casu creche- en scholenbouw) en hoopt dat Minister-President de nodige clementie zal verlenen aan Sint-Joost. Het is immers niet aan de bevolking om te betalen voor het amateurisme van het schepencollege.

Contact:
Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
Sint-Joost-ten-Node