Vanaf 1 januari 2018 delegeert de gemeente Jette de afgifte van parkeerkaarten en de controle van het parkeerbeleid aan het gewestelijk parkeeragentschap Parking.brussels. Het doel is om de parkeerregels te harmoniseren op gewestniveau en ze daardoor beter leesbaar te maken. Parking.brussels opent een kantoor in de Léon Theodorstraat waardoor we onze dienstverlening dichtbij de Jettenaren houden.

De komende maanden maken we werk van ruimere sectoren zodat iedereen als het ware te midden van zijn of haar sector woont. Verder zetten we de gesprekken met de buurgemeenten voort om de parkeersectoren zo logisch mogelijk te maken” zegt Nathalie de Swaef, schepen voor mobiliteit.

dav

 

Eveneens vanaf 1 januari treedt het nieuwe retributiereglement in werking. Hiermee vertaalt Jette de gewestelijke wetgeving naar het lokale niveau. Het betekent concreet dat ook de eerste parkeerkaart, tot nog toe gratis, betalend wordt. Per gezin zijn maximaal 2 parkeerkaarten mogelijk. Meer heeft geen zin: het aantal parkeerplaatsen is beperkt en de openbare ruimte moet worden gedeeld met alle vervoersmodi.

Een laatste wijziging is dat de Tuinen van Jette een blauwe zone worden. Hiermee proberen we de bewoners enigszins te beschermen tegen auto’s van buiten de wijk. Nathalie De Swaef (Ecolo-Groen): “De bedoeling is het vinden van een parkeerplaats voor bewoners in hun eigen buurt een beetje makkelijker te maken. Tegelijkertijd proberen we diezelfde bewoners ertoe te brengen twee keer na te denken bij elke verplaatsing: moet dit wel met de auto of is er een alternatief.”